Organisatie Prey Skoro
Incidenteel: Startsubsidie Prey Skoro is een programma van Stichting Saga Interproject Suriname. Die gaat op zoek naar externe financiering (fondsen) voor de realisatie van Prey Skoro in Suriname: de kosten voor renovatie en aanpassing van het lokaal, inrichting en ontwikkelingsmaterialen op basis van het Prey Skoro programma en het deels opleiden en begeleiden van de leidsters en leerkrachten. Voor de link naar Saga Interproject Suriname staat op de pagina communicatie
Structureel: Eigen bijdrage Saga Interproject levert een eigen bijdrage in de ontwikkeling van de methodiek en het curriculum, het begeleiden van de leidsters/ leerkrachten en het vergroten van lokale netwerken. Saga Interproject is belast met de organisatie en exploitatie van de Prey Skoro’s.
Structureel: Bijdrage derden Om de Prey Skoro te realiseren stelt het Ministerie van Onderwijs leerkrachten beschikbaar. Deze leerkrachten zijn in dienst bij het Ministerie van Onderwijs en worden gedetacheerd bij Saga Interproject. Verder heeft Prey Skoro ook een samenwerking met St. Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) en Rooms-katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO).
Ouderbijdrage: Prey Skoro kent een lage ouderbijdrage per maand, om het programma bereikbaar te houden voor kinderen uit de sociaaleconomisch lagere klasse.
Personeel: Op de Prey Skoro groepen werken leerkrachten die beschikbaar gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs.
Soms worden de leerkrachten ondersteund door een leidster die opgeleid is door Saga Interproject.
Leerkrachten/leidsters hebben jaarlijks 12 tot 15 dagen bijeenkomsten/trainingen ter bevordering van hun deskundigheid.
Stage en Onderzoek binnen Prey Skoro lopen via Stichting Saga Interproject Suriname
Verantwoordelijke: De Prey Skoro’s vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Saga Interproject. Stichting Saga Interproject is een Surinaamse non-profit organisatie. Zij voert projecten in eigen beheer en in opdracht uit op het gebied van Zorg, Welzijn, Onderwijs en Jeugdzorg. Zie https://www.saga-interprojectsuriname.com/

 

Praktijk Prey Skoro

Prey Skoro is gekoppeld aan basisscholen:

 • Doelgroep: peuters van 2,5 - 4 jr.
 • De kinderen komen 5 dagen per week van 8.00 uur - 12.00 uur.
 • Per groep 18 peuters en 2 leerkrachten.
 • Aanmelden kan rechtstreeks bij de Prey Skoro via (8795120).
 • De kosten bedragen:
  • 150 SRD per maand
  • 150 SRD materialengeld per jaar
  • 75 SRD inschrijfgeld per jaar.

 

 

Samenwerkingspartners 

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en verankering van Prey Skoro in Suriname heeft Saga Interproject Suriname met verschillende relevante organisaties en overheidsinstanties samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze partners leveren zowel een financiële, organisatorische als inhoudelijke bijdrage aan Prey Skoro. Enkele belangrijke partners:

 • Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV)
 • Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS)
 • Rooms-katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO)
 • Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB)
 • IOL (Instituut voor de Opleiding van Leraren, afdeling Pedagogiek, Logopedie)

 

Enkele belangrijke incidentele project financierders:

 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam (DMO)
 • Nederlandse Ambassade te Suriname
 • Paradise Oil Company (een dochter van Staatsolie) en Tullow Oil plc.
 • Skanfonds Nederland
 • Maagdenhuisfonds
 • Zonnige jeugd
 • Staatsolie Foundation Suriname

 

Locaties Prey Skoro 

 1. Prey Skoro OS 2 Geyersvlijt, Joli Coeurstraat, te Paramaribo Noord
 2. Prey Skoro Aksel, EBGS, Slangenhoutstraat te Saron-Paramaribo
 3. Prey Skoro Uitkijk, OS Uitkijk, Wanicakanaalweg 9 te Saramacca
 4. Prey Skoro Herman Jozef, RKBO, Franklinweg 10-12 te Latour-Paramaribo
 5. Prey Skoro Weg naar Zee, OS Bolletrie hé, Kwepiweg 5 te Paramaribo
 6. Prey Skoro Salemschool, EBGS te Clyde in Coronie
 7. Prey Skoro St Antonius, RKBO te Mary’s-Hope in Coronie
 8. Prey Skoro St. Wilhelmusschool, RKBO, Indira Gandhiweg BR 359 te Wanica
 9. Prey Skoro St. Wilhelmusschool, RKBO, Siparipaboparaweg te Powakka
 10. Prey Skoro OS1 Wageningen, Plein 1951 te Wageningen
 11. Prey Skoro Spangenberg, EBGS, Achterdam 2 te Nw. Nickerie
 12. Prey Skoro OS3 Wageningen, Plein 1951 te Wageningen
 13. Prey Skoro St. Alfonsus, RKBO, G.G.Maynardstraat 62-64 te Nw. Nickerie