Wat is een Prey Skoro?

 • Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
 • Prey Skoro is gekoppeld aan een basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een pedagogische doorlopende leerlijn.
 • Binnen de voorschool wordt gewerkt met de ontwikkelingsgerichte methode Basic Learning4kids.
 • Prey Skoro is gestart in juli 2009.

 

Doelen Prey Skoro

 • Kinderen de mogelijkheid geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige peuters.
 • Kinderen, de ouders en professionals actief betrekken bij de inhoud van de activiteiten, waardoor ze leren een eigen keuze te maken en verantwoordelijkheden te nemen.

 

Waarom Prey Skoro?

In Suriname doubleert een groot aantal kinderen in het eerste jaar van de basisschool. De ontwikkeling die de kleuters doorlopen is vaak onvoldoende voor een goede start op de basisschool. De kleuterscholen hebben al bij de instroom te maken met kleuters die over onvoldoende vaardigheden beschikken of er is sprake van onderstimulering. Vooral de kinderen uit de sociaaleconomisch lagere klasse ontbreekt het aan de juiste stimulatie. Tegen deze achtergrond is de Prey Skoro in 2009 ontstaan en reserveert zij minimaal 60% van de kindplekken voor kinderen uit de sociaaleconomisch lagere klasse.

 

 

 

 

Uitgangspunten ons pedagogisch beleid

 1. Het bieden van veiligheid en emotionele ondersteuning
 2. Luisteren, het bieden van structuur, het positief benaderen
 3. Het geven van ruimte en het stimuleren van de totale ontwikkeling
 4. Het bieden van een uitdagende leeromgeving
 5. Het hebben van respect voor culturen, gewoontes en gebruiken

 

Zorgprogramma

 • Elke Prey Skoro heeft het zorgbegeleidingsprogramma MLZ (Medewerker Leerlingenzorg).
 • Binnen dit programma wordt aandacht besteed aan het verzuim van de kinderen en de stagnatie in de ontwikkeling door sociaal-emotionele problemen van het kind of de thuissituatie.
 • De projectleider Zorg en het management van Prey Skoro zijn speciaal hiervoor opgeleid en werken samen met de leerkracht.